Adviezen | Archief

Adviesaanvraag

De Adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvoornemens, beleidsuitvoering en evaluatie van beleid. Bij ieder advies kijkt de Adviesraad naar het integrale plaatje door de ogen van de inwoners. Daarbij maakt de Adviesraad gebruik van de input van de netwerkgroepen / achterban van belangenbehartigers. Het college reageert schriftelijk, via de reactie matrix, op de adviezen van de Adviesraad en betrekt deze adviezen bij het te voeren beleid. De adviezen aan het college worden ook aan samenwerkende netwerkgroepen / achterban gestuurd  en staan in het Raadsinformatiesysteem, zodat deze betrokken worden bij het politieke debat.

De Adviesraad kan verder ongevraagd advies geven over afgegeven signalen met betrekking tot knelpunten en het agenderen van onderwerpen tijdens het contactpersonenoverleg.

De adviesperiode is in totaal zes weken waarvan de netwerkgroepen / achterban twee weken de tijd hebben op input te geven.

Uit te brengen adviezen

De recentste adviezen staan steeds onder Nieuws.

De Adviesraad is benieuwd of u nog suggesties voor ons hebt.

Uitgebrachte adviezen

Zodra het college van burgemeester en wethouders haar reactie matrix op een advies heeft gegeven, publiceert de Adviesraad het advies op deze site onder ‘uitgebrachte adviezen’, die per jaar op datum te vinden zijn.

« teruglees verder »