Adviezen | Archief

Adviezen

De Adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvoornemens, beleidsuitvoering en evaluatie van beleid. De adviesraad heeft 6 weken de tijd om een gevraagd advies te geven, na de introductie tijdens het overleg met de gemeente.

De gevraagde adviezen worden aan het college toegezonden en worden met de reactie in het Raadsinformatiesysteem van de gemeente opgenomen, zodat deze betrokken worden bij het politieke debat.

De Adviesraad kan verder ongevraagd advies geven over afgegeven signalen met betrekking tot knelpunten en het agenderen van onderwerpen tijdens het overleg met de gemeente (GO).

Uitgebrachte adviezen

De recentste adviezen staan steeds onder Nieuws.

De  Adviesraad publiceert het advies op deze site onder ‘uitgebrachte adviezen’, die per jaar op datum te vinden zijn.

« teruglees verder »