Cliënten voelen zich beter door Wmo- en Jeugdhulp

BRON: Website Gemeente Stichtse Vecht

Wmo- en Jeugdhulpcliënten zijn over het algemeen tevreden over de hulp die ze krijgen. Ze voelen zich beter door de hulp. De cliënten willen wel een kortere wachttijd. Dat blijkt onder meer uit het cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp en Wmo 2019. Dit onderzoek laat zien hoe cliënten de Wmo-hulp en Jeugdhulp ervaren. De deelnemers aan het onderzoek krijgen de resultaten van het onderzoek thuisgestuurd.

Wmo

De helft van de Wmo-cliënten (totaal 409 personen) deed mee aan het onderzoek. Ruim 80% van hen wist waar zij voor hulp naartoe moesten. Zij zijn tevreden over de hulp en het bereikte resultaat. Wel vinden de Wmo-cliënten dat het lang duurt voordat de zorg start.

Jeugdhulp

De Jeugdhulpcliënten (120 ouders en 26 jongeren) die meededen aan het onderzoek vinden de brieven van de gemeente goed leesbaar. Daar zijn we blij mee want de gemeente zet zich in voor brieven in duidelijke taal. De deelnemers van het onderzoek zijn over het algemeen tevreden. Ruim driekwart voelt zich beter door de geboden hulp. De Jeugdhulpcliënten zijn minder tevreden dan in 2018 over de snelheid van het aanvraagproces en over de lange wachtlijsten bij aanbieders.

Verbeterpunten vanuit cliëntervaringen

Bij de Wmo-hulp en de Jeugdhulp zijn verbeteringen mogelijk als het gaat om snelheid van het aanvraagproces en de wachtlijsten bij de zorgorganisaties. De gemeente is daarover in gesprek met de zorgaanbieders. Ook is sinds 2020 de capaciteit uitgebreid van de afdeling die de aanvraag behandelt. Zo willen we lange wachttijden voorkomen.

Meer weten? Bekijk de infographics met resultaten:

Uitleg in tekst bij de infographics over het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp

Hulp vanuit de gemeente – Wmo

Er is in 2019 een onderzoek gedaan naar hoe Wmo-cliënten de hulpverlening ervaren. Dit onderzoek vindt elk jaar plaats. Hieronder lees je een samenvatting van de resultaten.

Algemeen:

 • De Wmo-cliënten gaven de Wmo-hulp gemiddeld een 7,7 als rapportcijfer
 • 50% van de 817 aangeschreven Wmo-cliënten deden mee met dit onderzoek

Enkele citaten:

 • ‘Het is ingewikkeld om te ontdekken wat er beschikbaar is aan zorg en ondersteuning.’
 • ‘De zorg is geweldig, ze hebben aandacht en luisteren naar je. Kijk alle dagen naar ze uit.’

Enkele onderzoeksresultaten:

 • 76% voelt zich beter door hulp
 • 80% is tevreden met het resultaat tot nu toe
 • 27% wist van onafhankelijke cliëntondersteuning Meer weten? Bezoek de pagina Onafhankelijke cliëntondersteuners
 • Door de hulp die ik krijg kan ik beter dingen doen die ik wil, zegt 77%
 • Door de hulp die ik krijg kan ik mezelf beter redden, zegt 81%
 • Door de hulp die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven, zegt 77%
 • 80% wist waar hij/zij terecht kon met mijn hulpvraag
 • 61% kon snel terecht met de hulpvraag
 • 66% vindt dat de hulp snel werd gestart na mijn hulpvraaggesprek
 • 82% vindt de hulp van goede kwaliteit
 • 87% vindt dat de hulp aansluit bij de vraag

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo, 2019, ZorgfocuZ

Hulp vanuit de gemeente – Jeugdhulp (onderzoek onder ouders)

Er is in 2019 een onderzoek gedaan naar hoe Jeugdhulp-cliënten en hun ouders de hulpverlening ervaren. Dit onderzoek vindt elk jaar plaats. Hieronder lees je een samenvatting van de resultaten van het onderzoek onder de ouders van de Jeugdhulp-cliënten.

Algemeen:

 • De ouders van Jeugdhulp-cliënten gaven de Jeugdhulp gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer
 • 36% van de 334 aangeschreven ouders deden mee met dit onderzoek

Enkele onderzoeksresultaten:

 • 55% van de ouders wist waar hij/zij terecht kon met de hulpvraag
 • 73% van de ouders had binnen 4 weken een 1e gesprek over de hulpvraag
 • 58% van de ouders kon daarna binnen 4 weken terecht voor de start van de hulp
 • 60% van de ouders was tevreden over de snelheid van het proces toto hulp
 • 84% van de ouders vind de brieven van de gemeente goed leesbaar
 • 88% van de ouders was tevreden over de omgang met de hulpverleners
 • 86% van de ouders was tevreden over hoeveel je zelf kunt beslissen
 • 86% van de ouders was tevreden over hoe je wordt geholpen met vragen
 • 88% van de ouders voelt zich beter nu het kind hulp krijgt
 • 77% van de kinderen voelt zich beter nu hulp wordt gegeven
 • 78% van de ouders is tevreden met het resultaat tot nu nu

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp, 2019, ZorgfocuZ

Hulp vanuit de gemeente – Jeugdhulp (onderzoek onder jongeren)

Er is in 2019 een onderzoek gedaan naar hoe Jeugdhulp-cliënten en hun ouders de hulpverlening ervaren. Dit onderzoek vindt elk jaar plaats. Hieronder lees je een samenvatting van de resultaten van het onderzoek onder jongeren (de Jeugdhulp-cliënten).

Algemeen:

 • De Jeugdhulp-cliënten gaven de Jeugdhulp gemiddeld een 7,7 als rapportcijfer
 • 22% van de 118 aangeschreven jongeren deden mee met dit onderzoek

Enkele onderzoeksresultaten:

 • 77% van de Jeugdhulp-cliënten voelt zich beter door de hulp die ze kregen
 • 68% van de Jeugdhulp-cliënten is tevreden over de hulp tot nu toe
 • 60% van de Jeugdhulp-cliënten vindt de brieven van de gemeente goed leesbaar
 • Bij 57% van de Jeugdhulp-cliënten startte de hulp binnen 4 weken na het eerste gesprek
 • Bij 83% van de Jeugdhulp-cliënten startte de hulp sneller of gelijk aan de verwachting
 • 80% van de Jeugdhulp-cliënten is tevreden over de omgang met de hulpverleners
 • 77% van de Jeugdhulp-cliënten is tevreden over hoeveel je zelf kunt beslissen
 • 76% van de Jeugdhulp-cliënten is tevreden over hoe je wordt geholpen met vragen

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp, 2019, ZorgfocuZ

Verder Bericht

Vorige Bericht

« terug