De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht zoekt nieuwe leden

Meedenken/adviseren over het beleid in Stichtse Vecht?

Via de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de ondersteuning aan haar inwoners. Het stimuleren van inwonersparticipatie is daarbij essentieel.

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht, hierna de Adviesraad, denkt in cocreatie mee en geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies. Daarbij nadrukkelijk opkomend voor een sociaal leefbare samenleving en in het bijzonder aan die in kwetsbare omstandigheden. De adviezen komen vaak breed tot stand met de inhoudelijke inbreng van de samenwerkende Netwerkgroepen/ achterban rond de Adviesraad.

Wat is en doet de Adviesraad
• Onafhankelijk adviesorgaan bestaande uit maximaal 13 leden, die vier jaar zitting hebben op persoonlijke titel en in Stichtse Vecht wonen;
• Maandelijks een plenaire vergadering op de 2e woensdag, vanaf 19.30 uur, van de maand;
• Neemt deel aan bijeenkomsten en overleggen binnen de gemeente en in de regio;
• Onderhoudt contacten met Netwerkgroepen/ achterban en organisaties;
• Schrijft gemiddeld 17 adviezen per jaar.

Wat vraagt de Adviesraad
• Oog en gevoel hebben voor de collectieve belangen en problematiek;
• In staat zijn het beleid en de uitvoering daarvan kritisch te beoordelen;
• Enthousiaste teamplayers, die goed kunnen samenwerken;
• Bereid zijn om zich gemiddeld minimaal 4 uur per week in te zetten.
Wie zoekt de Adviesraad: inwoners, die
• In meer of mindere mate bekend zijn met het sociaal domein;
• Goede schriftelijke- en communicatieve vaardigheden hebben;
• Betrokken zijn bij of functioneren binnen hun woonkern/wijk;
• De Adviesraad in- en extern kunnen vertegenwoordigen;
• Haar/zijn kennis/kunde graag willen delen.

Bij de samenstelling van de Adviesraad wordt rekening gehouden met een zo goed mogelijke afspiegeling uit alle woonkernen. Daarnaast mogen leden niet werkzaam zijn bij de gemeente of haar samenwerkende organisaties/partners. Leden ontvangen een onkostenvergoeding.

Wilt u meer weten van de Adviesraad
Kijk dan eerst even op onze website: www.adviesraadstichtsevecht.nl of neem anders per e-mail contact op met de Adviesraad adviesraad.sv@gmail.com Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via het contactformulier vanaf de website.

Tot snel!

Vacature nieuwe leden

Verder Bericht

Vorige Bericht

« terug