Lopende Zaken | Planning

Schil om de Adviesraad

De leden van de Adviesraad zetten zich in voor een leefbare samenleving voor alle inwoners van Stichtse Vecht, vooral voor kwetsbare inwoners. De Adviesraad wil de inwoners zo goed mogelijk collectief vertegenwoordigen bij het geven van adviezen aan het college van burgemeester en wethouders.

Dit doet de Adviesraad niet alleen; we staan open voor de inbreng van netwerkgroepen en voor signalen uit de samenleving. Daarom zoekt de Adviesraad actief contact met formele en informele organisaties, platforms, belangenbehartigers, cliƫntenraden van zorginstellingen, kerken, etc. Zo bouwt de Adviesraad een schil van deskundigen om de Adviesraad heen. Een actieve wisselwerking tussen de schil en de Adviesraad ondersteunt en versterkt het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

Klik hier om het PDF-document te openen.

Als u suggesties voor ons heeft, horen we dat graag.

« teruglees verder »