Nieuws

Veelgestelde vragen

Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (Adviesraad) voor u betekenen en haar werkterreinen, roepen mogelijk vragen op. We hebben de veelgegeven antwoorden voor u op een rijtje gezet. Wat doet de Adviesraad? De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (de Adviesraad) geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college met het doel om […]

lees bericht »

Ongevraagd advies betreffende toegang tot Wmo voorzieningen

Lees hier het advies.

lees bericht »

Advies Woonzorgvisie 2021-2030 Samenredzaam in wonen, welzijn en zorg

Lees hier het advies.

lees bericht »

Veel gratis sportieve activiteiten in Stichtse Vecht

Lees het bericht op https://stichtsevecht.nl/nieuws/4491/veel-gratis-sportieve-activiteiten-in-stichtse-vecht/

lees bericht »

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht zoekt nieuwe leden

Meedenken/adviseren over het beleid in Stichtse Vecht? Via de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de ondersteuning aan haar inwoners. Het stimuleren van inwonersparticipatie is daarbij essentieel. De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht, hierna de Adviesraad, denkt in cocreatie mee en geeft het […]

lees bericht »

Advies Compensatieregeling wettelijk verplicht eigen risico 2021

Lees het advies op raadsinformatie.stichtsevecht.nl.

lees bericht »

Inkoop jeugdhulp en Wmo-begeleiding

Zie: https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4596/inkoop-sociaal-domein/

lees bericht »

Hoe werkt schuldhulpverlening van de gemeente?

De gemeente is verplicht te helpen met schulden die u zelf niet kunt oplossen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kan uw gemeente schuldhulpverlening starten. Dit begint met het minnelijk traject. De gemeente probeert dan afspraken te maken met iedereen bij wie u schuld heeft. Lukt dit niet, dan kunt u het wettelijk traject proberen. […]

lees bericht »

Dien jouw ‘idee voor de wijk’ in vóór 1 januari 2022

De gemeente Stichtse Vecht stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Dit leefbaarheidsbudget is bedoeld om sociale en fysieke initiatieven in wijken financieel te ondersteunen. Daarmee kunnen inwoners een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun eigen omgeving. Lees het bericht hier.

lees bericht »
/

Lees ook onze verslagen en adviezen.

« teruglees verder »