Nieuws

Veelgestelde vragen

Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (Adviesraad) voor u betekenen en haar werkterreinen, roepen mogelijk vragen op. We hebben de veelgegeven antwoorden voor u op een rijtje gezet. Wat doet de Adviesraad? De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (de Adviesraad) geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college met het doel om […]

lees bericht »

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht zoekt nieuwe leden

Meedenken/adviseren over het beleid in Stichtse Vecht? Via de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de ondersteuning aan haar inwoners. Het stimuleren van inwonersparticipatie is daarbij essentieel. De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht, hierna de Adviesraad, denkt in cocreatie mee en geeft het […]

lees bericht »

Ongevraagd advies Bezuinigingen sociaal domein

Lees het advies hier.

lees bericht »

Hoe werkt schuldhulpverlening van de gemeente?

De gemeente is verplicht te helpen met schulden die u zelf niet kunt oplossen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kan uw gemeente schuldhulpverlening starten. Dit begint met het minnelijk traject. De gemeente probeert dan afspraken te maken met iedereen bij wie u schuld heeft. Lukt dit niet, dan kunt u het wettelijk traject proberen. […]

lees bericht »

Cliënten voelen zich beter door Wmo- en Jeugdhulp

BRON: Website Gemeente Stichtse Vecht Wmo- en Jeugdhulpcliënten zijn over het algemeen tevreden over de hulp die ze krijgen. Ze voelen zich beter door de hulp. De cliënten willen wel een kortere wachttijd. Dat blijkt onder meer uit het cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp en Wmo 2019. Dit onderzoek laat zien hoe cliënten de Wmo-hulp en Jeugdhulp ervaren. […]

lees bericht »

Stichtse Vecht tekent met 16 Utrechtse gemeenten voor sneller en beter inburgeren

https://stichtsevecht.nl/nieuws/1610/stichtse-vecht-tekent-met-16-utrechtse-gemeenten-voor-sneller-en-beter-inburgeren/

lees bericht »

Advies Uitgangspunten adviesraden definitief 11 mei 2020 Inkoop Wmo-Hulpmiddelen

Lees het advies hier.

lees bericht »

Advies Aanbestedingsleidraad doorontwikkeling Onafhankelijke Clientonderondersteuning

Lees het advies hier.

lees bericht »

Advies Startnotitie veranderopgave inburgering Mei 2020

Lees het advies hier.

lees bericht »

Lees ook onze verslagen en adviezen.

« teruglees verder »