Inspiratiesessies | Netwerkgroepen

Relatie met netwerkgroepen

De Adviesraad onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen / achterban) en is voor hen zichtbaar als onafhankelijk orgaan. De Adviesraad vangt tijdig signalen op door contacten met de netwerkgroepen / achterban en blijft zo op de hoogte van de specifieke behoeften van deze partijen. De netwerk­groepen / achterban leveren ook een bijdrage aan het (gevraagd en ongevraagd) conceptadvies van de taakveldgroep. Voorbeelden van netwerkgroepen / achterban waarmee contacten worden onderhouden zijn:

  • het Platform Cliëntenraden Stichtse Vecht;
  • het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht;
  • de Jongerenraad Stichtse Vecht.
  • de Seniorenraad Stichtse Vecht;
  • de Conferentie van Kerken;
  • de Sportraad Stichtse Vecht;
  • Netwerk Beter Samen;

Adviesraad organiseert themabijeenkomsten en inspiratiesessie

Het is van belang dat onze inwoners goed betrokken worden bij het beleid en dat de burgerparticipatie goed is georganiseerd. Het is dan ook essentieel dat de Adviesraad goed samenwerkt met diverse netwerkgroepen in Stichtse Vecht en weet wat er binnen hun achterban leeft.

Om dit proces te versterken organiseert de Adviesraad jaarlijks enkele Inspiratiesessies met betrekking tot actuele onderwerpen. Dit kan in samenwerking met een netwerkgroep en/of de gemeente georganiseerd gedaan worden. Er zijn de afgelopen jaren bijeenkomsten georganiseerd met de thema’s Schuldhulpverlening, Outreachend werken en innoveren, Netwerkgroepen, Van Beleid naar Beleving, De rol van het sociale wijkteam en Hoe is Jeugdzorg georganiseerd.

« teruglees verder »