Vergaderen | Overleg

Adviesraad

De adviesraad komt maandelijks bijeen, op de tweede woensdagavond van de maand. Deze bijeenkomst is openbaar.  Besluiten publiceren we op onze website: www.adviesraadstichtsevecht.nl. Wil je een bijeenkomst bijwonen kun je dat mailen aan: info@adviesraadstichtsevecht.nl.

De voorzitter kan vooraf besluiten (een gedeelte van) een bijeenkomst als besloten aan te merken in verband met de privacy.

Overleg met college en gemeente

De adviesraad overlegt maandelijks met de gemeente. Ieder halfjaar is er overleg met de wethouders in het sociaal domein.

Relatie met de gemeenteraad De adviezen van de adviesraad aan het college worden door het college aan de gemeenteraad aangeboden, voorzien van een reactie.

« teruglees verder »