Vergaderen | Overleg

Adviesraad

De Adviesraad komt maandelijks bijeen. Deze bijeenkomst is openbaar. Een kort verslag van de bijeenkomst wordt binnen 14 dagen na vaststelling gepubliceerd op deze website: www.adviesraadstichtsevecht.nl

Taakveldgroepen

Elke taakveldgroep komt regelmatig bij elkaar en heeft de nodige contacten met de relevante netwerkgroepen/achterban. 

De drie coördinatoren van de taakveldgroepen hebben maandelijks overleg met het dagelijks bestuur. Ze stellen conceptadviezen op, die door de voltallige Adviesraad in een bijeenkomst worden besproken en vastgesteld.

Overleg met gemeente

Vier keer per jaar, twee keer per wethouder, overlegt het dagelijks bestuur van de Adviesraad met de wethouders. Ze bespreken onder andere het afgelopen en het aankomende jaar. Ook wordt het werkbudget vastgesteld voor het aankomende jaar.

Commissie Sociaal Domein en Gemeenteraad

De leden van de Adviesraad bezoeken relevante werksessies en commissie- en raadsbijeenkomsten van de gemeenteraad en spreken met beleidsmedewerkers en gemeenteraadsleden.

De Adviesraadsvergaderingen

De bijeenkomsten van de Adviesraad worden eens per maand gehouden in het Kerkcentrum De Ark, Duivenkamp 844, 3607 WG te Maarssenbroek, aanvang 09.00 uur. De data in 2021 (wijzigingen voorbehouden) zijn:

 •   7 Januari
 • 12 Februari
 • 11 Maart
 •   8 April
 • 13 Mei (geen overleg in verband met Corona)
 • 10 Juni
 •   8 Juli (vakantie)
 • 12 Augustus (vakantie)
 •   9 September
 • 14 Oktober
 • 11 November
 •   9 December

Openbaar

De maandelijkse bijeenkomsten van de Adviesraad zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier.

De voorzitter kan vooraf besluiten (een gedeelte van) een bijeenkomst als besloten aan te merken in verband met de privacy.

« teruglees verder »