Verslagen

Jaarverslagen

Jaarlijks wordt door het dagelijks bestuur in afstemming met de leden van de Adviesraad een jaarverslag opgesteld. Het jaarverslag maakt onderdeel uit van het evaluatiegesprek met de wethouders Sociaal Domein. Zie de jaarverslagen:

Verslagen bijeenkomsten

De verslagen van de afgelopen drie jaar kunt u hier lezen:

2020

2019

2018

Verslag Inspiratiesessies

« teruglees verder »