Welkom

op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht

Wat is de Adviesraad sociaal domein

De Adviesraad Stichtse Vecht is onafhankelijk en heeft de taak om het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het sociale domein van Stichtse Vecht. Het advies is dus gericht op al het beleid dat wordt ontwikkeld door de gemeente op het gebied van werk & inkomen, wonen welzijn en zorg, jeugd, diversiteit en de multiculturele samenleving. Kortom, onderwerpen waar elke inwoner wel eens mee te maken heeft.

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat in het beleid dat ze maken aandacht is voor alle inwoners. Extra aandacht is nodig voor personen die die het moeilijk vinden zelf hun weg te vinden in zaken die ze bij de gemeente moeten regelen. Als adviesraad staan wij los van de gemeente. Wij bekijken het beleid door de ogen van de inwoner. Als wij zien dat beleid niet duidelijk is, of onvoldoende aandacht heeft voor mensen die hun weg niet zelf kunnen vinden, geven we de gemeente advies hoe het wel kan.

Contact

Heeft u zelf suggesties voor verbeteringen of vragen op het terrein van Welzijn en Zorg, participatiewet, WMO of Jeugdzorg? Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de Adviesraad daar aandacht aan moet besteden? Mail ons: info@adviesraadstichtsevecht.nl

« teruglees verder »