Voor alle inwoners van Stichtse Vecht

Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht

De Adviesraad Stichtse Vecht geeft advies aan het college van B&W over het beleid van de gemeente in het sociaal domein. Op deze website vindt u informatie over de rol van de adviesraad en de adviezen die we hebben uitgebracht aan de gemeente.

De adviesraad

De adviesraad is er voor de inwoners, vooral de kwetsbaren, en we willen met onze adviezen bijdragen aan het bevorderen van de deelname van elke inwoner van Stichtse Vecht aan de maatschappij. De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers die kennis en ervaring hebben op het gebied van het Sociale Domein. Alle leden wonen in Stichtse Vecht.

Adviezen

De adviesraad is van en voor de inwoners en dan vooral de kwetsbare inwoners. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke inwoner in Stichtse Vecht zo goed als mogelijk is mee kan doen. 

Sociaal domein

Het sociaal domein omvat alle onderwerpen die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Ons advies is zowel gevraagd als ongevraagd. Bij elk advies kijken we door de ogen van de inwoners van Stichtse Vecht en baseren we ons op informatie van onze mede-inwoners, de ervaringen van gebruikers en de kennis van professionals.

Vacatures

Wil je een waardevolle bijdrage leveren op het gebied van maatschappelijke zorg, jeugd en participeren in de samenleving? Wij zijn nog op zoek naar leden.
Leden gezocht

Contact