Wonen, Zorg en Welzijn

Wonen, Zorg en Welzijn

Bij Wonen, Zorg en Welzijn gaat het om de drie hoofddoelen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

De drie hoofddoelen van de Wmo:

  1. Het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente; het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
  2.  Het ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie (meedoen) van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;
  3. Het bieden van opvang; hieronder vallen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.

Uitgangspunten van de gemeente bij de Wmo zijn:

  • Uitgaan van wat mensen nog wel kunnen (in plaats van wat zij niet kunnen);
  • Als ondersteuning nodig is eerst kijken naar het eigen sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van de burger; hulp wordt dichtbij georganiseerd;
  • Voor mensen die, ook met steun van de omgeving, zichzelf niet kunnen redden is er passende ondersteuning en/of passende zorg.

Om goed te kunnen adviseren horen wij graag van organisaties, instellingen en inwoners hun ervaringen met de gemeentelijke voorzieningen.

Vacatures

Wil je een waardevolle bijdrage leveren op het gebied van maatschappelijke zorg, jeugd en participeren in de samenleving? Wij zijn nog op zoek naar leden.
Leden gezocht

Contact