De adviesraad

De adviesraad richt zich op drie aandachtsgebieden: Wonen, Zorg en Welzijn (WMO), Werk en Inkomen (Participatiewet) en Jeugd (Jeugdwet). We werken als adviesraad integraal omdat deze gebieden in de praktijk met elkaar samenhangen en op elkaar inwerken, zij het soms meer dan andere keren.

Leden

De leden van de adviesraad:

Joris Meegdes
Joris Meegdes (voorzitter / penningmeester)
Paul Vriend
Paul Vriend (vicevoorzitter / secretaris)
Sophie Harbers (lid)
Esmee
Esmee Verheem (lid)
Linda maasdijk
Linda Maasdijk (ambtelijk secretaris)

Dagelijks bestuur: Joris Meegdes en Paul Vriend

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris: Linda Maasdijk.

Vacatures

Wil je een waardevolle bijdrage leveren op het gebied van maatschappelijke zorg, jeugd en participeren in de samenleving? Wij zijn nog op zoek naar leden.
Leden gezocht

Contact