Adviezen

Adviesaanvraag

De Adviesraad Stichtse Vecht geeft het college van burgemeester & wethouders gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvoornemens, over de uitvoering en over de evaluatie van beleid.

Bij ieder advies kijken wij door de ogen van de inwoners. Daarbij baseren wij ons op informatie van onze mede-inwoners, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

Het college van B&W reageert schriftelijk op de adviezen van de adviesraad en betrekt deze adviezen al dan niet bij het te voeren beleid. De adviezen en de reacties van het college worden altijd in het raadsinformatiesysteem opgenomen zodat de gemeenteraad deze kunnen opnemen in het politieke debat.

Naast advisering kan de adviesraad ook signalen afgeven over knelpunten en daarnaast onderwerpen agenderen.

De adviesraad is van en voor de inwoners en dan vooral de kwetsbare inwoners. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke inwoner in Stichtse Vecht zo goed als mogelijk is mee kan doen.

Uw suggestie

De adviesraad Stichtse Vecht ontvangt graag signalen die kunnen leiden tot een verbetering. Neem daarvoor contact met ons op. De adviesraad kan niet ingaan op individuele klachten of situaties.

Heeft u een klacht of bent u het niet eens met een genomen besluit (bezwaar!) dan verwijzen wij u naar de website van de gemeente.

Uitgebrachte adviezen (documenten)

Op de pagina documenten kunt u de uitgebrachte adviezen en de reacties daarop inzien en/of downloaden (PDF).

Vacatures

Wil je een waardevolle bijdrage leveren op het gebied van maatschappelijke zorg, jeugd en participeren in de samenleving? Wij zijn nog op zoek naar leden.
Leden gezocht

Contact